GERUMO AKMENĖLIS

Neužrakink širdies gerumui
Ištiesk visiems dosnumo ranką!
Gal kam ramybės neužtenka.
Gal kam viltis kaip upė senka?
Neužrakink širdies gerumui.
Dalink ją po mažutį lašą
Visiems kas tyli ir kas prašo.
Kas liūdi, ieško ir kas laukia,
Kas kenčia, kas pagalbos šaukia.
Dalink visiems širdies po lašą,
Tik neužverk širdies gerumui,
Gerumas tau sugrįš upeliais…
                                                                                /Janina Brazinskienė/

    Gerumo niekada nebus per daug-todėl kviečiame visus visus kartu su Kodėlčiukais dalintis Gerumo akmenėliais. Kaip tai padaryti atrasite perskaitę  Respublikinio ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų projekto „Gerumo akmenėlis“ nuostatus.

                                                                                                   

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO „GERUMO AKMENĖLIS“    NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų projekto „Gerumo akmenėlis“ (toliau vadinama projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.
 2. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis – darželis „Kodėlčiukas“.
 3. Projekto koordinatorė – direktorė Daiva Gudelevičienė. Projekto organizatoriai ir rengėjai – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Jolita Vilčinskaitė – Druskienė, Virginija Sauliūtė – Darvydė, Diana Chadzevičienė.
 4. Kūrybinių darbų projektas skirtas – dalintis gerumo akmenėliais. Tai, ką patiriame iš aplinkinių, paprastai, tarsi grandinine reakcija, iššaukia tokias pačias emocijas ar elgesį – patiriamą gerumą, grąžinkime gerumu. Tapkime gerumo ambasadoriais, kurie empatiškumu, pozityvumu, veiklumu užkrečia savo draugus bei įstaigos bendruomenę.
 5. Projekto nuostatai skelbiami internetinėje svetainėje vilniauskodelciukas.lt, facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“, „Gerumo akmenėlis“.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Projekto tikslas – stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo patirtis, tarpusavio santykius grindžiant pagarba ir tolerancija.
 2. Projekto uždaviniai:
  • Kūrybinio proceso metu skatinti vaikus kurti ir dalintis/dovanoti savo darbeliais;
  • Skatinti jautrumą ir norą padėti kitam, kuriant drąsinančius ir palaikančius palinkėjimus;
  • Skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas.
  • Ugdyti išradingumą bei estetinį suvokimą.

DALYVIAI

 1. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų mokytojai ir tėveliai.                                                                                                                                                     PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA
 1. Projekto dalyviai gamina gerumo akmenukus.
 2. Pagaminus, laikas paslėpti akmenis, kad kiti galėtų juos rasti! Pagalvokite apie vietą, kur yra daug žmonių, kad tai būtų pastebima (darželio kiemas, suoliukas, ypatingas medis ir pan.).
 3. Galimi gerumo akmenėlių eksponavimo/pateikimo variantai:
 • „Gerumo akmenėlių sodas“. Jei norite būti tikri, kad kas nors juos suras, galite naudoti mūsų pateiktą priedą (Nr.1), kurį atsispausdinus, pritvirtinsite akmenukų eksponavimo vietoje, šalia kūrybinių darbelių.
 • „Akmenėlis – staigmenėlė“. Akmenukus galite slėpti bendroje darželio pastato erdvėje, kiekvienas pagal savo sumanymą (prausykloje, spintelėje, kišenėje, smėlio dėžėje ir pan.).
 • „Akmenėlis – dovana“. Akmenėliais galima keistis, dovanoti kaip dovaną tiems, kuriuos norit pradžiuginti ir nustebinti. Ant akmenėlių galima užrašyti padrąsinančius žodžius.
 • „Akmenėlis – įkvėpimas“. Jų net visai nereikia slėpti. Norėdami įkvėpti, galite juos laikyti ant savo stalo ar kitoje matomoje vietoje.
 1. Darbų kiekis iš vienos įstaigos neribojamas.
 2. Dalyviai fotografuoja akmenėlius ir kokybiškas nuotraukas su darželio pavadinimu, dalyvių vardu ir pavarde kelia į šiam projektui sukurtą internetinę facebook grupę „Gerumo akmenėlis“ iki 2022 m. liepos 15 d.
 3. Dalyvių darbai bus eksponuojami facebook grupėje „Gerumo akmenėlis“.
 4. Projektas vyks nuo 2022 m. birželio 13 d. iki liepos 15 d.                                                                                                                                                                                                                             BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Visi projekto dalyviai gaus padėkos raštus ir pažymas, kurie bus įkelti facebook grupės „Gerumo akmenėlis“ platformoje.
 2. Organizatoriai pasilieka teisę projekto metu atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti.
 3. Dėl papildomos informacijos kreiptis facebook grupės „Gerumo akmenėlis“ administratoriams.

Gerumo akmenėlis priedas

 

 

 

 

 

REKVIZITAI

Kodėlčiukas, Vilniaus Lopšelis – Darželis

Įmonės kodas: 190031459

Adresas: Laisvės pr. 59, LT – 07190 Vilnius

Telefonas: (85) 241 3988

Darbo laikas: I–V 06.30 – 18.30