Pedagogai

Įstaigoje dirba:

 

2022 m.

2021 m.

2020 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

31

28

34

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

9

6

7

Meninio ugdymo mokytoja

1

1

3

Kūno kultūros mokytojas

1

1

1

 Pagalbos vaikui specialistai:

 

2022 m.

2021 m.

2020 m.

Logopedas

2

1

1

Socialinis pedagogas

1

1

1

Specialusis pedagogas

1

0

0

Psichologas

1

1

1

 Pedagoginio personalo kvalifikacija

Vyresnioji mokytoja

13

Mokytojas metodininkas

10

Mokytojas ekspertas

1

Mokytojas

12

Be kategorijos

4

Vienas pedagogas mokosi vaikystės pedagogikos studijose. Trys pedagogės dalyvauja EDU Vilnius įgyvendinamame projekte „Mokau Vilniuje“ ir yra pasirinkusios vaikystės studijų programą.

REKVIZITAI

Kodėlčiukas, Vilniaus Lopšelis – Darželis

Įmonės kodas: 190031459

Adresas: Laisvės pr. 59, LT – 07190 Vilnius

Telefonas: (85) 241 3988

Darbo laikas: I–V 06.30 – 18.30