Tėveliams

Vaikų priėmimo tvarka 

 Pranešame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.

Įsimintinos ir svarbios datos:

  • Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.
  • Nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis.
  • Nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis.
  • Nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.
  • Grupių formavimas ankstinimas – nuo kovo 18 iki 31 d.

Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

Prašome susipažinti bei vadovautis naujuoju teisės aktu: (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4 ir prisegta dokumento kopija).

Priėmimo_tvarka_2021

Įsakymo_dėl_teritorinio__1_priedas_2021

Maitinimas

  • L/d „Kodėlčiukas” darželyje maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos minstro nustatytais įstatymais, kuriuos galima rasti čia.
  • Maistas gaminamas kasdien lopšelio – darželio virtuvėje, teikiami trys maitinimai: pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Maisto tiekėjai: UAB „Laukesta”, UAB „Sanitex”, UAB „Handelshus”.
  • „Vaisių ir daržovių, bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa” – dalyvaudami šioje programoje siekiame ugdyti vaikų suvokimą apie daržovių, vaisių ir pieno svarbą ir teigiamą poveikį sveikatai. Tiekėjai: UAB „Žemaitijos pienas”.
  • Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti 15-os dienų perspektyviniai valgiaraščiai su apskaičiuota maisto paros energetine verte. Taip pat sudaromas pritaikytas maitinimas esant sveikatos sutrikimams ar etninėms pažiūroms.

1 savaitė valgiaraštis

2 savaitės valgiaraštis

3 savaitė valgiaraštis

REKVIZITAI

Kodėlčiukas, Vilniaus Lopšelis – Darželis

Įmonės kodas: 190031459

Adresas: Laisvės pr. 59, LT – 07190 Vilnius

Telefonas: (85) 241 3988

Darbo laikas: I–V 06.30 – 18.30