Ugdymas

Vilniaus lopšelis-darželis „KODĖLČIUKAS” ugdomoji veikla

Ugdymo kalba – lietuvių.

Ugdymo forma – dieninė. 

Darbo laiko trukmė 12 val.: nuo 6.30 val. iki 18.30 val. 

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas (su priešmokyklinio ugdymo grupėmis). 

1999 m. rugsėjo 27 d. lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ įtrauktas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.   

Nuo 2007 m. įgyvendinama darželio pedagogų parengta ir 2017 m. atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Kodėlčiuko pasaulis” , kuri reglamentuoja vaikų ugdymą nuo pusantrų iki šešių metų amžiaus.

Nuo 2001 metų darželis dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Tai programa priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, kurios tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant įgyti socialinių įgūdžių bei gebėjimų įveikti sunkumus.

2008 m. darželio metodinė grupė parengė 2008-2013 m. sveikatos stiprinimo programą „Kodėlčiukas–Sveikuoliukas“.

2020 m. atnaujinta sveikatos stiprinimo programa „Kodėlčiukas–Sveikuoliukas 2020-2025“. Programa parengta remiantis „Sveikatą stiprinančių mokyklos veiklos vertinimo rodikliais ir jų taikymo ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ metodinėmis rekomendacijomis (2011), sudaryta atsižvelgus į lopšelio-darželio strateginius ir metų veiklos planus, bendruomenės poreikius.

2022-2023 m. m. vykdomas priešmokyklinis ugdymas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“.

Teikiama specialioji nemokama logopedo ir psichologo, socialinio pedagogo  ir spec. pedagogo pagalba.

REKVIZITAI

Kodėlčiukas, Vilniaus Lopšelis – Darželis

Įmonės kodas: 190031459

Adresas: Laisvės pr. 59, LT – 07190 Vilnius

Telefonas: (85) 241 3988

Darbo laikas: I–V 06.30 – 18.30