Ugdymas

Vilniaus lopšelis-darželis „KODĖLČIUKAS“ ugdomoji veikla

 

Ugdymo kalba – lietuvių.

Ugdymo forma – dieninė. 

Darbo laiko trukmė 12 val.: nuo 6.30 val. iki 18.30 val. 

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas (su priešmokyklinio ugdymo grupėmis). 

1999 m. rugsėjo 27 d. lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ įtrauktas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.   

Nuo 2007 m. įgyvendinama darželio pedagogų parengta ir 2017 m. atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Kodėlčiuko pasaulis“ , kuri reglamentuoja vaikų ugdymą nuo pusantrų iki šešių metų amžiaus.

Nuo 2001 metų darželis dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Tai programa priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, kurios tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant įgyti socialinių įgūdžių bei gebėjimų įveikti sunkumus.

2008 m. darželio metodinė grupė parengė 2008-2013 m. sveikatos stiprinimo programą „Kodėlčiukas–Sveikuoliukas“.

2014 m. atnaujinta sveikatos stiprinimo programa „Kodėlčiukas–Sveikuoliukas 2014-2019“. Programa parengta remiantis „Sveikatą stiprinančių mokyklos veiklos vertinimo rodikliais ir jų taikymo ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ metodinėmis rekomendacijomis (2011), sudaryta atsižvelgus į lopšelio-darželio strateginius ir metų veiklos planus, bendruomenės poreikius.

2018-2019 m. m. vykdomas priešmokyklinis ugdymas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“.

Teikiama specialioji nemokama logopedo ir psichologo pagalba.

REKVIZITAI

Kodėlčiukas, Vilniaus Lopšelis – Darželis

Įmonės kodas: 190031459

Adresas: Laisvės pr. 59, LT – 07190 Vilnius

Telefonas: (85) 241 3988

Darbo laikas: I–V 06.30 – 18.30